Szanowni Rodzice klas  0-III!

Szybkimi krokami zbliża się zakończenie dwutygodniowych ferii zimowych. Dla Waszych dzieci  był to czas potrzebnego wypoczynku, dla szkoły, w jej tzw. „starym budynku” początek pracochłonnego remontu części pomieszczeń na  dolnym korytarzu. Przez całe 2 tygodnie trwały roboty najbardziej hałaśliwe i dokuczliwe w pierwszej – destrukcyjnej fazie.

Teraz przyszedł czas już na prace cichsze, zmierzające do zakończenia całego frontu robót. Część, w której te działania będą prowadzone zostanie oczywiście przez Wykonawcę  zabezpieczona i oddzielona.

W związku z powyższym od dnia 28 stycznia 2019 r. nastąpią pewne zmiany organizacyjne :
1.     Klasa I b zostaje przeniesiona do nowego budynku – sala nr 28 (parter).
2.     Świetlica szkolna znajdzie swoje miejsce w s. nr 13 „starego budynku”.
3.     Wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III będą korzystać przy wchodzeniu i opuszczaniu szkoły z głównego wejścia  w nowym budynku.

Bardzo prosimy Państwa o ostrożne poruszanie się w pobliżu oddzielonej części szkoły oraz stosowanie się do przekazywanych, również w postaci tablic, informacji ostrzegawczych o porządkowych.

 Z poważaniem: dyr. szkoły Jacek Musiał