EMOCJE NA START – zajęcia profilaktyczne z psychologiem i socjoterapeutą

Dnia 6 czerwca w naszej szkole odbyły się warsztaty dla klas: 6a, 6b, 7a i 7b. Program zajęć miał na celu budowanie pozytywnego obrazu siebie i innych oraz naukę nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych. Podczas spotkania skupiono się na tematyce uczuć – uczniowie uczyli się rozpoznawać i wyrażać swoje emocje, co jest kluczowe dla rozwoju samoświadomości i budowania zdrowych relacji międzyludzkich. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom, w tym dialogom, scenkom oraz zadaniom angażującym całą klasę, uczestnicy mieli okazję praktycznie zastosować zasady dobrej komunikacji i rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji słownej. Warsztaty miały na celu również integrację grup, budując poczucie jedności i bezpieczeństwa w zespole klasowym. Dzięki aktywizującym ćwiczeniom, uczniowie mogli otwarcie rozmawiać o swoich problemach i trudnych emocjach, co sprzyjało wzajemnemu zrozumieniu i budowaniu trwałych przyjaźni. Zajęcia obrazowały także zachowania społecznie pożądane oraz budowały wśród naszej młodzieży zaufanie do samego siebie i innych. Dziękujemy naszej pani pedagog za organizację takich zajęć i specjalistom za wizytę w naszej szkole. Liczymy na kolejne spotkania!