„Najwierniejsi dla Niepodległej. Szlak Sądeckich Żołnierzy Wyklętych” – SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI STOWARZYSZENIA ,,ŻANDARMERIA”

 24 maja uczniowie klas 5-8 wzięli udział w jednym ze spotkań edukacyjnych, które zakładają wyznaczenie oraz oznakowanie ścieżek i punktów „Szlaku Sądeckich Żołnierzy Wyklętych”, udział w grze terenowej, a także realizację wystawy związanej ze szlakiem wraz z wydaniem katalogu. Prelekcja prezesa Stowarzyszenia Żandarmeria, Kamila Olesińskiego, była poświęcona założeniom i celom, które dotyczyły realizacji projektu oraz historii Sądeckich Żołnierzy Wyklętych. Poprzez dzielenie się wiedzą na temat historii związanej z tematem wydarzenia oraz uczestniczenie w pracach dotyczących utworzenia szlaku, a także wystawy i katalogu nasi uczniowie aktywnie brali udział w akcji.