Udział w akcji ,,POSPRZĄTAJ Z NAMI NAWOJOWĄ”

W ostatni dzień kwietnia nasza szkoła z dużym zaangażowaniem włączyła się w drugą edycję sprzątania gminy Nawojowa. Uczniowie klas 5-7, po opieką wyznaczonych nauczycieli, wyruszyli określonymi trasami, by zrobić generalne porządki. Rewiry, za które byli odpowiedzialni to m.in. ulice: Nadbrzeżna, Tartaczna, Spacerowa, Krótka, ,,Nad Kamienicą”, Podkamienne, Zamkowa, ks. St. Kruczka, Polna, Wspólna, Błogosławionej siostry Rodzińskiej, Parkowa, Sikornik, Wąska, a także przydrożne rowy. Natomiast uczniowie klas 0-4 zadbali o teren wokół szkoły i sąsiadujący wokół niej las. Na koniec na każdego uczestnika czekał posiłek na stadionie i podsumowanie całego wydarzenia. Głos zabrał wójt naszej gminy dr inż. Stanisław Kiełbasa, dziękując wszystkim za udział w sprzątaniu i dbanie o nasz wspólny dom. Mieliśmy dużo pracy, ale nikt się nie obijał i cieszyła nas świadomość, że zatroszczyliśmy się o naszą małą ojczyznę. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli jeszcze mniej pracy!