24 marca Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Jest wiele powodów , aby poznać Holocaust i o nim nauczać , ale chyba najważniejszym jest niedopuszczenie do tego, żeby się powtórzył”.

Ronald H. Balson

Pamiętając o zbliżającym się Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką i bohaterach z naszego terenu, Annie Rumin zamordowanej 24 marca 1944 roku i jej synu Janie zamordowanym 30 marca 1944 roku przez Niemców za udzielenie pomocy Żydom, wybraliśmy się na Popardową. Polska była jedynym krajem na świecie, w którym za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Podczas II wojny zamordowano ponad 6 milionów Żydów, a dzięki heroizmowi wielu Polaków uratowano wiele istnień ludzkich.

Delegaci naszej szkoły z klasy 7a Paweł Kowalik, Szymon Proszek oraz Jakub Waligóra chcąc uczcić Ich Pamięć w imieniu wszystkich uczniów, wybrali się w czwartek 21 marca pod pomnik na Popardowej, aby uporządkować miejsce wokół pomnika. Po uporządkowaniu terenu zapalili znicze, złożyli bukiet biało-czerwonych kwiatów z pięknymi tabliczkami wykonanymi przez panią Martę Pres i minutą ciszy uczcili pamięć ofiar faszyzmu.

Chłopcy z ogromnym zainteresowaniem słuchali opowieści nauczyciela o wydarzeniach, jakie miały tu miejsce podczas wojny. Była to dla nich żywa i pouczająca lekcja historii.