DZIEŃ RECYKLINGU w świetlicy szkolnej!

Poniedziałkowe święto było dla nas okazją do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych. Poznaliśmy ideę recyklingu i dowiedzieliśmy się jak przebiega jego proces. Rozmawialiśmy o konieczności segregowania odpadów dla dobra naszego wspólnego domu – Ziemi, a także o tym, co nowego może powstać ze zużytych materiałów, butelek, papierów itp. Dzieciaki dowiedziały się, jakie śmieci wyrzucamy do określonych pojemników i nakarmiły nasze bardzooo głodne kosze dopasowując ,,pokarm” do ich kolorów. Na koniec, zgodnie z tematem naszych zajęć, przetworzyliśmy papier na coś nowego – wytwory z masy papierowej w 100% ekologicznej. Zobaczcie, jakie kreatywne prace wykonały nasze Świetliczaki i jaką frajdę miały podczas zajęć!