Program TalentowiSKO

Nasza szkoła uczestniczy w programie organizowanym przez Bank Spółdzielczy. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczedzania, edukacji na temat finansów i przedsiębiorczości. Dlatego też we wtorek uczniowie klas 6a, 6b, 7a, 7b i 8 wzięli udział w prelekcji na temat bezpieczeństwa w sieci, historii pieniądza oraz oferty banku dla dzieci, którą poprowadzili przedstawiciele Banku Spółdzielczego z oddziału w Nawojowej. Na koniec nasi uczniowie otrzymali różne gadżety: smycze, długopisy, odblaski i słodycze.