Dzień babci i dziadka.

Dzisiejsze zajęcia świetlicowe poświęciliśmy dyskusji na temat szacunku dla starszych, znaczenia i roli autorytetów w życiu najmłodszych oraz sposobów okazywania swoich uczuć wobec najstarszych członków rodziny. Świetliczaki opowiadały o swoich babciach i dziadkach, ich dzieciństwie, zawodach, zainteresowaniach i sposobach na wspólne spędzanie czasu. Podczas rozmowy dzieci pracowały nad tworzeniem dekoracji na naszą gazetkę świetlicową, którą później sami ozdobiły.