,,Nasze dzieci w dżungli życia. Jak pomóc im przetrwać?”

Dzięki współpracy gminy i naszej szkoły oraz zangażowaniu naszej pani pedagog w piątek odbyło się szkolenie dla rodziców i nauczycieli pt. ,,Nasze dzieci w dżungli życia. Jak pomóc im przetrwać?” Zostało przeprowadzone przez pracowników Poradni Profilaktyki GAUDIUM – panią Urszulę i Grzegorza Tokarczyków – pedagogów i certyfikowanych trenerów programów profilaktycznych. Tematyka szkolenia dotyczyła współczesnych problemów naszych dzieci, zapobieganiu ich ryzykownym zachowaniom oraz nawiązywała do najnowszych badań naukowych.
Dziękujemy za przekazaną wiedzę oraz wskazówki do pracy z dziećmi i młodzieżą. Mamy nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie. Dziękujemy również rodzicom za udział w szkoleniu.