WYJŚCIE DO TEATRU

Wyjazd naszych siódmoklasistów i ósmoklasistów do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu na adaptację teatralną dramatu Adama Mickiewicza pt. ,,Dziady cz. II” w wykonaniu TEATRU ,,CRACOVIA”. Cieszymy się, że nasi uczniowie bliżej zapoznali się z klasykiem literatury, ponieważ ta sztuka jest utworem obowiązującym na egzaminie ósmoklasisty.