Komunikat Urzędu Gminy

Urząd Gminy przypomina o wynikającym z przepisów prawa obowiązku należytej kontroli i przetrzymywania swoich psów.

W ostatnim okresie nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po terenie Nawojowej, często narażając na niebezpieczeństwo użytkowników dróg, mieszkańców a szczególnie dzieci. W zdecydowanej większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez mieszkańców.

W związku z powyższym, wszystkich właścicieli psów wzywa się do trzymania ich na terenie swoich posesji. Przypominamy, że właściciel nie stosujący się do obowiązków wynikających z przepisów prawa podlega karze ograniczenia wolności, karze grzywny albo karze nagany.

Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile nie będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela.

Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

ZAŁĄCZNIK