Dentobus

W miniony poniedziałek tj. 18 września naszą szkołę odwiedziła mobilna poradnia stomatologiczna – DENTOBUS. Wszyscy uczniowie, którzy dostarczyli zgody od Rodziców, mieli zapewniony przegląd stomatologiczny oraz w miarę możliwości zabiegi profilaktyczne (np. fluorkowanie możliwe na doczyszczonych tuż przed zabiegiem stałych zębów). Wszyscy Rodzice/Opiekunowie prawni, którzy dostarczyli podpisane dokumenty otrzymają zamkniętą kopertę z wynikami badań.