Książką połączeni czyli uczymy się czytać razem.

Książką połączeni czyli uczymy się czytać razem.

Uczniowie klas pierwszych odwiedzili bibliotekę szkolną. W ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” otrzymali książkę pt. „Pierwsze abecadło”. Książka jest zaproszeniem do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania.

Niech książki niosą Wam radość czytania samodzielnego, ale także wspólnego – z Rodzicami, Dziadkami, Opiekunami. Niech książki otworzą Wasze serca na Dobro i Piękno, rozbudzą wrażliwość na drugiego człowieka i rozwijają nigdy niekończącą się pasję, która uczy jak świat cały zobaczyć w ziarenku piasku …

Chińskie przysłowie głosi: Gdy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.

Drodzy Rodzice,

jednym z największych wyzwań jakie stoją przed dzieckiem u progu edukacji szkolnej jest nauka czytania, w której Wy będziecie dzieciom towarzyszyć, dawać wsparcie i pomagać odkrywać radość płynącą z lektury.