Historia może być też ciekawa.

Ach, cóż to się dzieje w naszej szkole?…. Konkursy, kampanie, warsztaty, zabawy, turnieje, wycieczki, pokazy jednym słowem dla każdego coś interesującego. Również w środę tj.
4 stycznia bieżącego roku w naszej szkole odbył się pokaz historyczny pt. „Wrzesień 1939”, czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa i zniknęła II Rzeczpospolita. Program przedstawiła Grupa Artystyczna Rekonstrukto. W czasie pokazu artyści umundurowani w mundury żołnierza z okresu kampanii wrześniowej w ciekawy sposób omówili sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej oraz etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim. Mogliśmy oglądać polskie mundury wojskowe wz 36 ( szeregowy i podoficer) oraz ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej. Najbardziej interesowały nas repliki broni, które mogliśmy oglądać i dotykać. Niezwykłe zainteresowanie wzbudziły u nas techniki wojskowe, zwłaszcza łączność, mogliśmy wcielić się w radiotelegrafistę i przekazywać informacje. Uczestniczyliśmy również w mustrze wojskowej. Niezwykłe emocje wzbudziły zadania sanitariuszek, w które wcieliły się nasze koleżanki, mając za zadanie opatrzyć rannych na czas i wynieść na noszach w bezpieczne miejsce. Pokaz był bardzo interesujący, niezwykle profesjonalny i w krótkim czasie poznaliśmy realia kampanii wrześniowej. W pokazie brali udział uczniowie klas I- VIII i chociaż rozpiętość wieku była duża, to jednak prowadzący potrafili zainteresować wszystkich od najmłodszych po najstarszych. W pokazie uczestniczyło 128 uczniów i mimo tak licznej grupy wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zachowując się jak przystało na wychowanków Szkoły Podstawowej im. Błogosławionej Julii Rodzińskiej.