Relacja z warsztatów „Sądecczyzna kocha Polskę”.

”Ojczyznę kocha się nie dlatego,
że wielka, ale dlatego, że własna”.

 

 

22 listopada 2022 roku w naszej szkole odbyły się „Warsztaty patriotyczne dot. Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców”.

Zajęcia edukacyjne zostały zrealizowane w ramach projektu „Sądecczyzna kocha Polskę” finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego w wymiarze 4 godzin przez fundację Silver Economy.

Wójt Gminy Nawojowa objął honorowym patronatem 3 szkoły z terenu gminy, w tym naszą szkołę, z czego uczniowie bardzo się cieszyli, wyrazem czego była ogromna liczba uczestników z klas I – VI, bo aż 87. Temat warsztatów bardzo interesował uczniów, dlatego na lekcjach historii w klasach IV -VI omawiano zagadnienia związane z PPAN oraz zapoznano uczniów z postaciami Stanisława Pióro i Księdza Władysława Gurgacza. Żywe zainteresowanie tematem wykazywali również najmłodsi.

Zajęcia prowadził pan Jacek Zygadlewicz.

W trakcie spotkania prowadzący wyświetlał filmy dotyczące historii Polski, zwłaszcza tych okresów, kiedy nasz ojczyzna musiała walczyć o wolność. Uczniowie przypomnieli sobie czasy zaborów, powstania narodowe oraz walkę naszych rodaków podczas I i II wojny światowej oraz czasy powojenne. Następnie pan Zygadlewicz zapoznał nas z historią PPAN Żandarmeria 1947-1949, jak również przedstawił postać Stanisława Pióro dowódcy Żandarmerii oraz kapelana wojskowego księdza Władysława Gurgacza. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach i chętnie włączali się do dyskusji. Dzieci i młodzież dowiedziała się o bohaterskiej postawie Polaków wobec Żydów. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość posłuchania piosenek o Żołnierzach Wyklętych w wersji współczesnej oraz zrobienia sobie zdjęć w czapkach wojskowych i z karabinem, co było wielką atrakcją dla uczniów.

Na zakończenie spotkania przybył pan wójt dr inż. Stanisław Kiełbasa oraz pani Sylwia Kulczyk Prezes Zarządu Fundacji Silver Economy, którzy wręczyli uczestnikom spotkania dyplomy. Szkoła otrzymała również maszt, gry i książki historyczne oraz plansze z symbolami narodowymi. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i bardzo budujące było to, że młodzież zachowała się jak trzeba.