„Światełko pamięci” – Pamiętamy o tych, którzy odeszli!

W ramach akcji „Światełko pamięci” SKW zorganizowało w szkole zbiórkę zniczy, a w piątek – 28 października 2022 r. wolontariusze z opiekunem, p. T. Dorosz odwiedzili cmentarz parafialny, by uporządkować zapomniane mogiły i teren wokół pomników. Wolontariusze zapalili także znicze z okazji Wszystkich Świętych na grobach i przed pomnikami poległych za ojczyznę znajdującymi się na terenie Nawojowej i w najbliższej okolicy. Pamiętali także o zapomnianych grobach przodków, na nich również zapłonęły znicze – światełka pamięci.