OGŁOSZENIE

ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH   I   KLAS PIERWSZYCH

       Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. s. Julii Rodzińskiej w Nawojowej ogłasza zapisy na rok szkolny 2022/23 :

do oddziałów przedszkolnych  dzieci urodzonych w r. 2016,

do klas pierwszych dzieci urodzonych w r. 2015.

Zapisy odbędą się w sekretariacie szkoły w dniach: 

7-25 marca 2022 r. w godzinach 8.00-14.00., poprzez osobiste stawiennictwo rodzica z wypełnioną kartą zgłoszenia dziecka .