Razem na Święta 2021

W tym roku nasza szkoła włączyła się do akcji Razem na Święta 2021, która jest realizowana już po raz czwarty pod patronatem MEiN. Głównym celem tej inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

Jednym z działań, które zrealizujemy w ramach akcji, jest zbiórka darów dla osób potrzebujących, którą zorganizował szkolny wolontariat.

Zbiórka trwać będzie od 10 do 17 grudnia 2021 roku. Podczas akcji będziemy zbierać słodycze, artykuły spożywcze o długim terminie przechowywania / np. makaron, ryż, konserwy/ oraz środki czystości. Zbiórkę darów prowadzić będą wolontariusze. Dary można także przekazywać do pojemników umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz na korytarzu na I piętrze. Zebrane produkty przekażemy Caritas, a każdy uczestnik akcji otrzyma pozytywny wpis w zeszycie wychowawczym.

Zapraszamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do udziału w akcji charytatywnej. Pomagajmy potrzebującym, bo warto!

Opiekun wolontariatu T. Dorosz