Konkurs gminny „List do sąsiada”.

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nawojowa do udziału w konkursie ekologicznym. Konkurs pod hasłem: „List do sąsiada” z okazji Dnia Czystego Powietrza- 14 listopada 2021.
Uczestnicy mają za zadanie napisać list do sąsiada, którego celem będzie namówienie go na zmianę nieekologicznego kotła na ekologiczne źródło ogrzewania, zaprzestaniu spalania odpadów. Autorzy prac muszą odwołać się do sztuki argumentacji, tak aby treść listu była przekonująca i skutecznie zachęcała do proekologicznych zachowań mieszkańców, które w efekcie przyczynią się do ograniczenia niskiej emisji i wpłyną na poprawę jakości powietrza.

Termin ogłoszenia konkursu : 16.11.2021r.
Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Nawojowej- pokój 29
Do prac należy dołączyć oświadczenie (załącznik nr 1), które powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka (dla nieletnich).

Pracę należy dostarczyć do dnia 16 grudnia 2021r. do Urzędu Gminy.
W załączeniu oświadczenie rodzica oraz papeteria do pobrania.

Konkurs             Regulamin               Załącznik                  Papeteria