WAŻNY KOMUNIKAT

 W związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku COVID-19 u jednego z uczniów klasy VIII a, od 15 listopada do 18 listopada 2021r. wszyscy uczniowie tej klasy przechodzą na zdalne nauczanie.

        Nauczyciele uczący w klasie VIII a przygotowują się do tygodniowej pracy zdalnej.
Pozostałe klasy – bez zmian.