Spotkanie z Policjantem

30 września 2021 r uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej uczestniczyli w spotkaniu z Policjantem z Komendy Policji w Nawojowej. Spotkanie zostało podzielone na dwie grupy. O godzinie 9.20 odbyło się spotkanie z uczniami klas 3a i b oraz 1b a o 10.15 klas 2a i b oraz 1a. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Nasz gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa jakie mogą czyhać na dziecko na drodze . Omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów i pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią. Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.