Publikacja wyników egzaminu ósmoklasistów

2 lipca 2021 r. będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu
ósmoklasisty.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl)

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło.

image.png

Dyrektorzy  szkół będą mogli zobaczyć wyniki w systemie SIOEO (https://sioeo.ksdo.gov.pl)

Aby zobaczyć wyniki w SIOEO, należy wybrać z menu głównego pozycję Wyniki, a następnie Wyniki-sesje. Wyniki zostały podzielone na zakładki:

  • Wyniki zbiorcze,
  • Wyniki szczegółowe,
  • Statystki

Zakładka Wyniki zbiorcze pozwala na wyszukanie, podgląd, pobranie lub bezpośrednie wydrukowanie wyników zdających z wybranych egzaminów.

W zakładce Wyniki szczegółowe możliwe jest pobranie danych o szczegółowych wynikach z wybranego egzaminu, przedstawiających punktację z poszczególnych zadań.

W zakładce Statystyki  istnieje możliwość przejścia do serwisu, gdzie dostępne będą statystyki szkoły.

Więcej informacji znajdą Państwo w Zbiorze instrukcji dla użytkowników SIOEO.