Festiwal Języka Polskiego

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” oraz Zakliczyńskie Centrum Kultury i Gmina Zakliczyn zapraszają do udziału w Festiwalu Języka Polskiego „Polszczyzna-swojszczyzna”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021, którego eliminacje odbędą się w czerwcu, a finał 10 września 2021 roku.
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie informacji prasowej wraz z logotypami i plakatu odnośnie organizowanego Festiwalu Języka Polskiego „Polszczyzna – swojszczyzna” na Państwa stronie internetowej oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w eliminacjach. Prosimy również o rozesłanie tej informacji do szkół podstawowych działających na Państwa terenie. 
Dla zwycięzców przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe.
Celem Festiwalu jest:
  • zapoznanie uczestników Festiwalu z różnorodnymi formami przekazu językowego (test punktowy, dyktando, quiz językowy oraz konkurs krasomówczy),
  • pielęgnowanie języka polskiego oraz rozwoju świadomości narodowej,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych,
  • doskonalenie umiejętności świadomego odbioru tekstów kultury,
  • rozwijanie świadomości językowej oraz kultury języka.
Do uczestnictwa w festiwalu serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
Osoby, które zakwalifikują się do finału będą miały możliwość obejrzenia występu mima Ireneusza Krosnego oraz osobistego poznania przewodniczącego komisji konkursowej i honorowego patrona festiwalu prof. Jerzego Bralczyka jednego z najwybitniejszych polskich językoznawców, specjalisty w zakresie języka mediów, reklamy, polityki i prawa, emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczącego Rady Języka Polskiego.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania na stronie www.festiwal.zakliczyninfo.pl. Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 31 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do Biura Organizacyjnego Festiwalu).
W razie pytań można kontaktować się z Biurem Organizacyjnym Festiwalu pod numerem tel. 14 628 33 31.
Biuro Organizacyjne Festiwalu
tel. 14 628 33 31
Osoba do kontaktu:
Ewelina Siepiela
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”
Rynek 1, 32-840 Zakliczyn