Drodzy Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nawojowej.

Pragnę Was zapoznać z dobrą informacji dla szkoły, otóż w dniu 08.12.2020r. Pan dyrektor szkoły został zaproszony do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w celu odebrania Certyfikatu LIDERA Szkoły Promującej Bezpieczeństwo – ważny bezterminowo. Udało nam się dostać do elitarnego grona nielicznych, najlepszych szkół gwarantujących bezpieczeństwo.

Jest to najwyższe wyróżnienie dla szkół ,które musiały spełnić wiele warunków, aby go uzyskać. Przede wszystkim szkoła jako budynek musiała spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa dla dzieci i pracowników. Następnie przy pomocy Organu Prowadzącego Szkołę – Urzędu Gminy, dokonano wielu przeglądów budynku i uzupełniono brakujący sprzęt tak, aby zapewnić wszystkie brakujące elementy do pełnego bezpieczeństwa .

Przez cały czas dbamy o infrastrukturę wewnątrz i na zewnątrz szkoły, zapewniamy bezpieczeństwo na terenie szkoły, informujemy i edukujemy uczniów w celu poprawy bezpieczeństwa, współpracujemy z instytucjami zewnętrznymi, współpracujemy
z rodzicami w celu poprawy bezpieczeństwa w szkole. W tym celu został napisany specjalny program, który zyskał przychylność komisji do spraw przyznawania Certyfikatów. Jesteśmy dumni, że dostaliśmy wspaniały CERTYFIKAT LIDERA i mamy nadzieję, że wszyscy będziemy dbać o tak wysoką pozycję przez wiele kolejnych lat.

Pedagog szkolny: U. Janikowska