Pedagog szkolny

Pedagog szkolny dyżuruje przy telefonie : we czwartki i piątki w godzinach od 09.00 do 11.00.

Wszelkie problemy i zapytania na tematy dotyczące dzieci oraz inne proszę śmiało kierować pod numer telefonu szkoły (18) 445 70 16.
Pedagog szkolny,
mgr Urszula Janikowska