INFORMACJA

                                                                                               Nawojowa, 6 listopada 2020 r.

SZANOWNI PAŃSTWO NAUCZYCIELE ORAZ RODZICE UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH!
DRODZY UCZNIOWIE!

Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. do klas starszych dołączają w zdalnym nauczaniu również młodsze I-III.

Bardzo ważne będzie w takiej sytuacji zachowanie stałego kontaktu pomiędzy nauczycielami (wychowawcami) a dziećmi i rodzicami. Wskazane jest, by spotykać się z wychowawcą codziennie „on-line”, do 60 min. ( z przerwą), nie licząc nauki języka angielskiego i wyznaczyć sobie, wspólnie akceptowalny plan działania w pracy zdalnej, zachowując ramowy podział godzin.

W sytuacji, gdy w domu uczy się w naszej szkole więcej niż dwoje uczniów, jest możliwość wypożyczenia szkolnego komputera. Zachęcam do kontaktu – tel. sekretariat: 18 445 70 16.

Dzieci, których rodzice pracują w walce z pandemią ( służby medyczne, mundurowe), mogą skorzystać z opieki świetlicowej w ramach pracy godzin świetlicy.

Czynna jest także biblioteka szkolna.

Przy wszelkich pojawiających się problemach, proszę o kontakt z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą.

 

                                                                                           dyr. szkoły Jacek Musiał