INFORMACJA

Szanowni Państwo  oraz Drodzy Uczniowie!

Przypominam, że zgodnie z przyjętą organizacją roku szkolnego 2020/21, najbliższy poniedziałek 2 listopada 2020 r.  będzie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Dyr. szkoły: Jacek Musiał