HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany na terytorium Polski

W terminie głównym W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa)godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek)godz. 9:00

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.

W terminie dodatkowym 1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Uwaga dla pozostałych uczniów dni te są wolne od zajęć edukacyjnych.

Podczas egzaminów wszystkich uczniów obowiązują „Wytyczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.” z dnia 28 maja 2020 roku.

DYREKTOR SZKOŁY