Święto niepodległości 2019

Dzień 8 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej im. s. Julii Rodzińskiej w Nawojowej  miał charakter świąteczny. Tego dnia na lekcjach każdy uczeń prezentował się niezwykle odświętnie, a w młodszych klasach  odbywały się zajęcia patriotyczno-wychowawcze i trwały przygotowania do występu, bowiem każda klasa miała do zaprezentowania na apelu swoje przydzielone  zadanie. Doniosłość uroczystości podkreśliła świadomość historyczna, że to już 101 lat odrodzonej Ojczyzny.

Akademia pt,,Pociąg do wolności” dla starszych klas rozpoczęła tuż przed godziną 11:11, bowiem o tej symbolicznej godzinie  wspólnie zaśpiewano hymn narodowy jako udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Na moment śpiewania hymnu przyłączyli się do nas również uczniowie klas młodszych.

Następnie uczniowie szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny. Scenariusz programu artystycznego nawiązywał do najważniejszych wydarzeń z historii Polski wykreowanych przez polskich poetów i pisarzy, wybitnych twórców polskiego romantyzmu („Pan Tadeusz”, III cz. „Dziadów”, „Księgi pielgrzymstwa i narodu polskiego” A. Mickiewicza; liryki J. Słowackiego, C. K. Norwida) ukazujących trudne czasy niewoli w dziejach narodu i tęsknotę za odzyskaniem niepodległości, ale i determinację Polaków w dążeniu do odzyskania niepodległości. Muzyka podkreślała dodatkowo nastrój przekazu poetyckiego. Odpowiednio dobrane piosenki w wykonaniu uczniów klas szóstych i siódmej i ich mistrzowskie wykonanie wprawiły w zdumienie, ale i nostalgię i podziw dla wrażenia artystycznego, które udzieliło się wszystkim słuchaczom. Cały przekaz był ponadto podkreślony prezentacją multimedialną przygotowaną przez Panią Monikę Pikul. Przywołane wspomnienia świadków czasów sprzed I wojny światowej  naszej Ojczyzny ukazały patriotyzm naszych przodków i dały żywy przykład zaangażowania poprzednich pokoleń w sprawy narodu.

Pani Paulina Pawlak razem z panią Moniką przygotowały okolicznościową dekorację, która się wszystkim podobała.

Uroczystość zakończyła się podziękowaniem prowadzących wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania akademii. Pomysł i kierownictwo, pani Małgorzata Kowalik, reżyseria Ewa Szewczyk i pani Krystyna Janusz, sprawy techniczne – Pan Stanisław Rumin z uczniami Pawłem Pierzchałą i Dawidem Wiktorem, kl VIIIb. W akademii brali uczniowie z kl VIa i VII. Prowadząca apelowała również, aby każdy wziął udział w gminnej imprezie dnia 11 listopada i włączył się w szereg imprez kulturalnych mających na celu zbiórkę pieniędzy na leczenie naszego ucznia – Kuby Tuczyńskiego.  Cały dzień upłynął w radosnej atmosferze wśród widocznych biało-czerwonych barw.

Sprawozdanie: Ewa Szewczyk