Zebrania z rodzicami

Uprzejmie informuję, że zebrania informacyjno – organizacyjne wychowawców klas z rodzicami uczniów klas I-VIII odbędą się w dniu 16 września 2019r. (poniedziałek) o g. 16.00.

Zebranie nowej Rady Rodziców (zaproszeni są przewodniczący Rad Klasowych- 1 osoba) z dyrekcją szkoły, odbędzie w tym samym dniu, o godz. 16.45 w sali nr 13.