INFORMACJA O PRACY SZKOŁY W DNIACH: 08.04.2019 R. – 23.04.2019 R.

8-10.04.2019 – g. 8.00- 9.00 rekolekcje wielkopostne
– w środę spowiedź ( od 7.30) i msza św. (koniec około 9.00)

10-12.04.2019 – egzamin gimnazjalny
15-17.04.2019 – egzamin ósmoklasisty
18.04.-23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

W dniach: rekolekcji, egzaminów i przerwy wiosennej nie ma zajęć lekcyjnych w szkole. Wszyscy uczniowie poza zdającymi mają dni wolne. Po wcześniejszym (do 04.04.2019),  zgłoszeniu rodziców konieczności zapewnienia opieki nad uczniami niezdającymi egzaminów, szkoła zorganizuje  ją, zgodnie z potrzebami.