Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponad gimnazjalnych.

Przedstawiamy państwu informację dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, a także terminy egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

Z poważaniem,
Dyrekcja Szkoły.