Skład Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodnicząca: Gabriela Sroka
Zastępca: Mihael Anujuli
Sekretarz: Filip Jabłoński
Opiekunowie samorządu:
mgr Agnieszka Kiercz
mgr Agnieszka Sikorska
mgr Renata Cabak-Mleczko
mgr Ewa Szewczyk