Skład Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodniczący:

Filip Jabłoński

Zastępca:

Justyna Południak

Sekretarz:

Dariusz Pierzchała

Skarbnik

Anna Orzechowska

Sekcja dekoracyjno – organizacyjna

Sandra Filarowicz 

Adrianna Wiktor 

Michał Wiktor

 

Opiekunowie samorządu:

mgr Monika Kłap

mgr Małgorzata Podwika