Skład Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodnicząca: Kamila Wójcicka
Zastępca: Gabriela Sroka
Sekretarz: Nel Pająk
Skarbnik Anna Chebda
Sekcja dekoracyjna:
Anna Orzechowska
Justyna Południak
Sekcja techniczna:
Paweł Pierzchała
Dawid Wiktor
Opiekunowie samorządu:
mgr Agnieszka Kiercz
mgr Agnieszka Sikorska
mgr Renata Cabak-Mleczko
mgr Ewa Szewczyk