Zarządzenie Wójta w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Treść zarządzenia:      załącznik