Ciekawa lekcja geografii w klasie 5 i 6.

Uczniowie klas 5 w ramach lekcji geografii wykonali modele ukształtowania powierzchni Ziemi. W swoich pracach wykorzystali różne materiały. Praktyczne wykorzystanie barw hipsometrycznych z pewnością ułatwi uczniom zrozumienia tematu związanego z uwzględnieniem form terenu ze względu na wysokość nad poziomem morza. Zdjęcia wykonane aparatem z zasobów Laboratorium Przyszłości.

Natomiast uczniowie klasy 6 wykonywali makietę Układu Słonecznego, który obejmuje Słońce oraz krążące wokół niego różne ciała niebieskie.
Do dużych ciał niebieskich należy osiem planet krążących wokół Słońca w określonym porządku. Uczniowie utrwalali kolejność planet oraz poznali ciekawostki dotyczące każdej z nich. Prace są bardzo interesujące, pomysłowe i wykonane z należytą starannością. Takich mamy zdolnych uczniów.