„Posprzątaj z Nami Małopolskę! 2023”

W piątek 21 kwietnia pan dyrektor mgr Paweł Bodziony oraz uczniowie klas IV-VIII pod opieką nauczycieli, pań: Moniki Kłap, Marty Jurczak, Małgorzaty Podwiki, Teresy Dorosz, Eweliny Kleszcz i Doroty Mirek uczestniczyli w akcji sprzątania Nawojowej zorganizowanej przez Urząd Gminy Nawojowa z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach kampanii „Posprzątaj z Nami Małopolskę! 2023”. W tym wydarzeniu wzięły udział wszystkie szkoły z terenu gminy, podstawowe i szkoła ponadpodstawowa oraz wiele instytucji państwowych i społecznych funkcjonujących w Gminie Nawojowa. Akcję rozpoczęło spotkanie uczestników na stadionie w Nawojowej i wystąpienie gospodarza Gminy Nawojowa dr inż. Stanisława Kiełbasy. Każda grupa otrzymała mapkę topograficzną terenu, który przydzielono jej do posprzątania, oraz pakiet uczestnika. Po około 3 godzinach sprzątania, przy niezwykle sprzyjającej aurze, zebrano kilkadziesiąt worków śmieci, głównie szkła i plastiku. Następnie uczestnicy ponownie zgromadzili się na stadionie, gdzie otrzymali napoje i ciepły posiłek. Wydarzenie zakończyło podsumowanie akcji przez Wójta Gminy Nawojowa, dr inż. Stanisława Kiełbasę i wręczenie wszystkim grupom biorącym w niej udział dyplomów.
Kulisy całej akcji sprzątania Nawojowej oraz wywiad z uczestnikami i organizatorami całego wydarzenia! Zapraszamy do obejrzenia!
Dziękujemy naszemu przewodniczącemu szkoły – Filipowi Jabłońskiemu z klasy 6b za zdjęcia, nagrania i montaż.