Informacja

Drodzy Uczniowie, szanowni Państwo Rodzice Uczniów!
Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpocznie się w dniu 24 czerwca o godz.8.00 mszą
św. w nawojowskim kościele. Następnie (około godz.9.00), zapraszamy na salę
gimnastyczną, za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych, które udadzą się od razu do swoich
sal.
Po krótkiej części artystycznej najlepszym uczniom zostaną wręczone stypendia oraz statuetki
sportowe. Reszta nagród będzie rozdawana w salach na spotkaniach z wychowawcami.