INFORMACJA O REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

Nawojowa, 25.03.2022r.

Szanowni Państwo !

Informujemy, że zakończył się proces rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2022/23.

Wszystkie dzieci (do oddziałów przedszkolnych) i wszyscy przyszli uczniowie klas pierwszych zostali zakwalifikowani i przyjęci. Podział na oddziały „a” i „b” będzie dostępny na tablicy ogłoszeń w szkole (obok sekretariatu) od dnia 31.03.2022r.