ZADANIA DLA KLAS 8

RELIGIA

Materiał 1  Materiał 2  Materiał 3  Materiał 4  Materiał 5  Materiał 6  Materiał 7  Materiał 8  Materiał 9  Materiał 10  Materiał 11  Materiał 12  Materiał 13  Materiał 14  Materiał 15a  Materiał15b 

Materiał 16  Materiał 17a  Materiał 18  Materiał 19  Materiał 20  Materiał 21  Materiał 22

JĘZYK POLSKI

Informacja dla klasy 8a:

Materiał 1  Materiał 2 Materiał 3 Materiał 4 Materiał 5 Egzamin Materiał 6  Materiał 7  Materiał 8

Materiał 9  Materiał 10  Materiał 11  Materiał 12  Materiał 13  Materiał 14  Materiał 15  Materiał 16

Materiał 17 + zał  Materiał 18  Materiał 19 Materiał 20  Materiał 21  Materiał 22  Materiał 23

Materiał 24  Materiał 25  Materiał 26  Materiał 27  Materiał 28  Materiał 29  Materiał 30

Materiał 31  Materiał 32  Materiał 33  Materiał 34  Materiał 35  Materiał 36  Materiał 37

Materiał 38  Materiał 39 Materiał 40  Przed egzaminem  Materiał 41  Materiał 42  Egzamin odp

 

Ewa Szewczyk

Informacja dla klasy 8b:

Proszę  rozwiązać 3 testy zamieszczone w Zadania dla klasy 8 testy do pobrania oraz systematycznie realizować  materiał, który będzie przekazywany na Waszą pocztę i grupę klasową. Warto także skorzystać  z materiałów zamieszczonych na stronie CKE.

Teresa Dorosz

MATEMATYKA

Informacja dla klasy 8a:
W nadchodzącym tygodniu proszę rozwiązać 3 testy: test 6, 7 i test z potęg i pierwiastków, które są zamieszczone w Zadania dla klasy 8 testy do pobrania. Można mi przesyłać rozwiązane zadania (również te zaległe) według ustaleń.

Na bieżąco proszę śledzić informację o kolejnych zadaniach.
Ponadto poniższe linki ułatwią efektywniejsze powtórzenie wiadomości np:
zachęcam do korzystania.

Monika Pikul

Informacja dla klasy 8b:

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej podczas kwarantanny uczniowie powinni uczyć się w domu. Bardzo proszę aby uczniowie klasy 8b wykonali zadania z pierwszego zestawu powtórzeniowego w zeszycie ćwiczeń strony 92 – 96, jak również jeden test ze strony szkoły w zakładce Zadania dla klasy 8 testy do pobrania. Testy te zostaną sprawdzone i ocenione po powrocie do szkoły.

Kolejne zadania: Materiał 1  Materiał 2  Materiał 3  Materiał 4  Materiał 5

Materiały na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze klasy 8a i 8b: Materiał 1 Materiał 2

 Elżbieta Konstanty

JĘZYK ANGIELSKI

Informacja dla klasy 8a:

Bardzo proszę o rozwiązanie ćwiczeń egzaminacyjnych ze znajomości środków językowych, umieszczonych w zakładce Zadania dla klasy 8 testy do pobrania. Zadania te będą przeze mnie sprawdzone i ocenione po powrocie do szkoły. Można je też wysłać do mnie na messengera. Proszę również o śledzenie i robienie zadań egzaminacyjnych umieszczanych na bieżąco na stronie CKE w zakładce #egzaminósmoklasisty. Życzę wszystkim, aby dobrze wykorzystali ten czas.
Witam. Zgodnie z zapowiedzią umieszczam lekcję powtórkową oraz zadania utrwalające z czasowników modalnych. Proszę o dokładne przeczytanie lekcji i wykonanie tych zadań. Odpowiedzi proszę przesłać na mój e-mail: jurczakmarta30@gmail.com
Marta Jurczak

 

Informacja dla klasy 8b:

Bardzo proszę o rozwiązanie testu umieszczonego w zakładce Zadania dla klasy 8 testy do pobrania.
Agnieszka Kiercz
BIOLOGIA

Materiał 1  Materiał 2 + ćw Materiał 3  Materiał 4  Materiał 5  Materiał 6  Materiał 7  Materiał 8

Materiał 9  Materiał 10  Materiał 11  Materiał 12

Katarzyna Skoczeń

FIZYKA

Materiał 1  Materiał 2  Materiał 3  Materiał 4 + zał 1 + zał 2  Materiał 5  Materiał 6  Materiał 7

Materiał 8

Monika Chronowska

JĘZYK NIEMIECKI

Materiał 1 Materiał 2 Materiał 3  Materiał 4  Materiał 5  Materiał 6  Materiał 7  Materał 8

Materiał 9  Materiał 10  Materiał 11

Monika Kłap

GEOGRAFIA

Lekcje z geografii na dany tydzień zamieszczone są na stronie www.gov.pl/web/zdalnelekcje. Uczniowie, którzy nie maja dostępu do internetu, lub komputera powinni przerabiać kolejny temat z podręcznika. W podsumowaniu lekcji, uczniowie posiadający zeszyty ćwiczeń, wykonują odpowiednie zadania. Pozostali drukują lub przepisują stronę podsumowania.

Zeszyt ćwiczeń – dla uczniów którzy ich nie posiadają. Proszę o pobranie, wydrukowanie i wypełnienie. Oczywiście druk może być czarno-biały. Uczniowie którzy nie posiadają dostępu do drukarki niech wpiszą odpowiedzi do zeszytu.

Wykonane zadania możecie przesyłać (raz w tygodniu) na mojego e-maila <e.b.bacza@gmail.com> (zadania z zeszytu ćwiczeń lub podsumowanie e-podręcznika). Ja będę miał INFORMACJĘ ZWROTNĄ, A WY (UCZNIOWIE) BIEŻĄCĄ OCENĘ.

Edward Borek

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Materiał 1  Materiał 2  Materiał 3  Materiał 4  Materiał 5  Materiał 6  Materiał 7  Materiał 8

Materiał 9  Materiał 10  Materiał 11  Materiał 12

Danuta Zięcik

CHEMIA

Bardzo proszę aby klasa 8b skontaktowała się ze mną mailowo nawojowachemia@gmail.com

Materiał 1  Materiał 2 Materiał 3 Materiał 4  Materiał 5  Materiał 6  Materiał 7  Materiał 8

Materiał 9  Materiał 10  Materiał 11  Materiał 12  Materiał 13  Materiał 14  Materiał 15  Materiał 16  Materiał 17  Materiał 18  Materiał 19  Materiał 20  Materiał 21  Materiał 22  Materiał 23
Materiał 24

Monika Pikul

HISTORIA

Materiał 1  Materiał 2  Materiał 3  Materiał 4  Materiał 5  Materiał 6  Materiał 7

Materiał 8  Materiał 9  Materiał 10  Materiał 11-zmienione  Materiał 12

Krystyna Janusz

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Materiał 1  Materiał 2  Materiał 3  Materiał 4  Materiał 5  Materiał 6  Materiał 7 Materiał 8

Materiał 9  Materiał 10  Materiał 11   Materiał 12  Materiał 13  Materiał 14  Materiał 15  Materiał 16

Materiał 17  Materiał 18  Materiał 19  Materiał 20  Materiał 21  Materiał 22  Materiał 23  

Materiał 24  Materiał 25  Materał 26  Materiał 27  Materiał 28  Materiał 29  Materiał 30  

Materiał 31  Materiał 32  Materiał 33  Materiał 34  Materiał 35  Materiał 36  Materiał 37 

Materiał 38  Materiał 39  Materiał 40  Materiał 41  Materiał 42  Materiał 43  Materiał 44

Materiał 45

Nauczyciele wychowania fizycznego

EDB

Materiał 1 Materiał 2  Materiał 3  Materiał 4  Materiał 5  Materiał 6  Materiał 7  Materał 8  

Materiał 9  Materiał 10  Materiał 11  Materiał 12  Materiał 13

Życzenia

Paweł Czernecki

INFORMATYKA

Materiał 1  Materiał 2  Materiał 3 + zad 1 + zad 2 + zad 3 + zad 4 + zad 5  Materiał 4

Paweł Bodziony

DORADZTWO ZAWODOWE

Klasa VIIIb: Materiał 1  Materiał 2  Materiał 3  Materiał 4  Materiał 5

Danuta Zięcik